Rzeczpospolita 10.01.2002

 

Śląsk szkołą przetrwania

Żadnych nowych inwestycji, jedynie dokończenie już rozpoczętych, zapowiedział Jan Olbrycht marszałek woj. śląskiego. Śląsk, jak zresztą inne wojwództwa, przetrwać musi kryzys finansów publicznych. Już dzisiaj wiadomo, że w ramach tzw. kontraktu regionalnego wojewodztwo otrzyma o połowę pieniędzy mniej niż przewidywanych 160 mln zł.

Rząd zdecydował też, że woj. śląskie wypada z kolejnej, tegorocznej edycji programu PHARE, co oznacza utratę kilkanustu milionów euro. Z programu tego wyleliminowane zostały także województwa mazowieckie i wielkopolskie. Pomoc skierowana została do regionów zdecydowanie biedniejszych, z wyższą stopą bezrobocia.

Kiedy ograniczane są inwestycje publiczne, liczyć trzeba na przedsiębiorczość prywatną. Dlatego samorząd wojewódzki przywiązywał wiele wagi do uruchomienia funduszu poręczeń kredytowych dla śląskich firm. Fundusz rozpoczyna swą działalność. Na razie dysponuje sumą 8 mln zł, lecz w przyszłości ma to być kwota czterokrotnie większa.