Make your own free website on Tripod.com

Oredzie biskupow polskich do biskupow niemieckich z 18 stycznia 1965

Zrzeczenie sie Slaska przez Polske

Nota Delegacji Polskiej na Konferencję Pokojową w sprawie granicy zachodniej Polski