Wojewoda Śląski M

 

Wojewoda Śląski M. Grażyński,

   marszałek  Polski  E. Rydz-Śmigły

   i gen. Wł. Bortnowski "zdobywają Zaolzie" -

   Czeski Cieszyn 12 października 1938 r.

 

Cieszyn 1939

Most graniczny na Olzie

wysadzony w powietrze przez

polskie wojska,

wycofujace sie z zajetego

w 1938 Zaolzia