Cieszyn 10 kwietnia 1526 r

Cieszyn 10 kwietnia 1526 r.

Ksieżna cieszynska Anna/190/ potwierdza, że Jakub z Brodowic sprzedał zagrode położoną w sąsiedztwie folwarku książecego na Bobrku Erazmowi Rudzkiemu z Rudz i jego żonie Annie.

 

My Anna, z Bozie milosti markrabina Brandenburska, Steiyrska, Pomorska etc., a kniezna Tiessynska etc., oznamugem tiemto listem wssem wobecz, kdoz yey uzrzy anebo cztucze slysseti budu, ze gest wystupil pred nas slowutny Jakub z Brodowicz a na Kiczyczych gsuce zdraw na ziwotie i na rozumie, dobrowolnie wyznal ze gest z dobrym rozmyslem prodal a moczy listu tohoto prawym sprawedliwym kupem prodawa zahradu swu Parchowsku, genz na Bobrku podle skotnicze miestsky konecz folwarku nasseho zalezie y s tu wodu, kteraz tu gide z dolniho Kechrlowskeho rybnika przes czestu na yeho sazawicze do teyz giz menowane zahrady y stym rybniczkem pod nassym folwarkem przy tejz skotniczy, po kteremz czesta gide, a w tiech plotech a mezech yak yi sam drzel a uziwal, nicz tu sobie ani erbom swym nepozuostawugicz, slowutnemu Erazymowi Ruczkemu, wiernemu nassemu milemu a pani Annie, manelcze geho walasni erbom a potomkom gegich tak ze oni budu moczy tey zahrady drżeti, wsesti prodati, zastawiti, zamieniti a sni uczyniti y nechati yako swym wlastnim diedicztwim. Y prosyl nas s werchu psany Erazym Ruczky, abychom gemu takoweho kupu przyti a potwrditi raczyli a yi k yeho slussney prosbie to ysme uczynili a moczy listu tohoto przeyem potwrzuyem ku prawemu a wiecznemu diedicztwi se wssie tu swobodu, kteruż list stary na tuż zahradu y na tu wodu z Kechrlowskeho rybniczka, kteraz yide przes czestu skotniczy do tey zahrady swrchu menowane osahuje a wyslowuye. Tomu na swiedomie nassy wlastni peczet k tomuto listu przywiesyti ysme kazali. Genz dan a psan na Tiessynie we cztwrtek przed Kwietnu nedieli leta Boziho tisyczeho petisteho dwaczateho ssesteho poczytagicz. A przytom gsu byli urozeni a slowutny wierni nassy mili Jan Czelo z Czechowicz kanczlerz nasz, yenz tento list w poruczenstwie miel, Mikolass Wlczek z Dobre Zemicze, Matej z Grotcze, starosta nas Tiessynsky, Martin Kloch z Bestwiny a na Ustroni.