Cieszyn 6 II 1483

Cieszyn 6 II 1483.

   Książe cieszynski Kazimierz II potwierdza, iż szlachcic cieszynski, Jan z Dolnych Błedowic był świadkiem podziału włości dokonanego przez Jana Hnuta z Błedowic: Jan Hnut starszym synom: Janowi i Wernkowi darował Żermanice, zaś 4 młodsi synowie otrzymali Błedowice.

   Na liście świadków wystąpił Mikołaj Kloch z Ustronia.

   Listinar Tesinska, nr 293.