Niemieckie straty wskutek polskich wypedzen i wywlaszczen

Niemieckie straty wskutek wypedzen i wywlaszczen

wg danych z  serwera Zwiazku Wypedzonych

Straty materialne oszacowane zostaly w roku 1974 i wynosza, na bazie wartosci rynkowych z roku 1945, okolo 355 miliardow DM, z czego okolo 300 miliardow stanowi mienie prywatne.

W dniu dzisiejszym wartosc ta wynosilaby w sumie okolo 710 miliardow DM, w tym okolo 600 miliardow DM mienia prywatnego. Z tego przypada na obszary za Odra i Nysa, Gdansk i tereny lezace w ramach przedwojennych granic polskich okolo 180 miliardow DM mienia prywatnego i okolo 35 miliardow mienia pulicznego.

Wartosc strat polskich w wyniku zaanektowania przez ZSRR ziem wschodnich wyniosla

okolo 8 miliardow DM.