Monarchia Austriacka

Monarchia Austriacka

        

Franciszek Jozef I

Dynastia Piastów Cieszyńskich wygasła w 1653 roku, po śmierci księżny Elżbiety Lukrecji. Władzę w księstwie przejęli Habsburgowie, którzy byli wielkimi zwolenikami kontrreformacji. Król szwedzki Karl XII przeforsował ulgi wyznaniowe dla Ślązaków wyznania ewangelickiego w konwencji z Altranstadt. Dzięki temu cesarz Leopold zezwolił "łaskawie na budowę sześciu tzw. Kościołów Łaski: (Zagań, Kożuchów, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Milicz, Cieszyn). Cieszyński Kościół Jezusowy jest jedynym, który do tej pory służy jako świątynia ewangelicka. W 1722 Cieszyn przeszedł do rąk Leopolda von Lothringen. Armia Pruska zajela księstwo cieszyńskie w 1742. Sląsk zostal podzielony pomiędzy Prusy i Austrię. Przy Austrii pozostają jedynie Sląsk Opawski oraz Sląsk Cieszyński. Bawarska wojna sukcesyjna została zakończona podpisaniem w 1779 tzw. Pokoju Cieszyńskiego. W latach 1798-1822 właścicielem Cieszyna i tzw. Komory Cieszyńskiej był książę Albert von Sachsen-Teschen. Wsławił się on między innymi założeniem w Wiedniu słynnej galerii sztuki tzw. "Albertiny". Po bitwie pod Austerlitz (1805) Cieszyn był przez pewien czas siedzibą rządu austriackiego. Cesarz Austro-Węgier Franciszek Józef I odwiedził kilkakrotnie miasto: 1851, 1880, 1890 und 1906. Koniec XIX wieku w Cieszynie zaznacza się znacznym ożywieniem polskiego i niemieckiego życia kulturalnego. Powstaja w 1873 niemieckie gimnazjum państwowe, szkoła realna, studium nauczycielskie, niemieckie muzeum, w 1910 niemiecki teatr, niemiecki dom kultury, od 1895 istnieje prywatne polskie gimnazjum, studium nauczycielskie, Dom Narodowy, polskie gazety: "Tygodnik Cieszyński (później "Gwiazdka Cieszyńska").

Po I wojnie światowej miasto zostało podzielone pomiędzy Polskę i Czechosłowację.