z  serwera UPR Okreg Slaski   

            Archiwum rok 2000: 

                z zaproszenia Haidera na Slask:

 

"Okręg Śląski Unii Polityki Realnej z radością witałby Pana na Górnym Śląsku w regionie bliskim kulturowo Austrii."

 

Panowie z UPR !! Rozumialbym powyzsze zdanie, gdyby chodzilo o Slask Cieszynski,

ale Gorny Slask i Austria ?

Czyzbyscie mieli braki w wyksztalceniu, czy tez nie chcecie uzyc slowa: Niemcy ?

Wiecej odwagi, Panowie !

I Haider okreslil siebie jako Niemiec.