Make your own free website on Tripod.com

 

Wojewoda bez rekomendacji

Leszek Pogan - prezydent miasta Opole został wojewodą opolskim, chociaż nie posiadał rekomendacji wojewódzkich władz SLD. Dzisiaj oficjalnie obejmie urząd. - Przedstawiliśmy swoich kandydatów. Ich nazwiska są znane. Decyzji premiera nie będę komentował, powiedział lider opolskiego SLD poseł Jerzy Szteliga. Pierwszą kandydatką na fotel wojewody opolskiego przedstawioną przez posła Szteligę była Elżbieta Rutkowska - posłanka w latach 1980-89. Jej zastępcą miał być związany z Mniejszością Niemiecką Henryk Szendera. Ujawnienie przez posła Szteligę tych kandydatur wywołało zamieszanie w opolskiej lewicy. Liderowi zarzucono, że swoich kandydatów przedstawił bez konsultacji ze statutowymi władzami SLD.

W połowie ubiegłego tygodnia na wniosek sześciu parlementarzystów SLD zwołano zebranie wojewódzkich władz partii. Za zamkniętymi drzwiami przegłosowano dwie kandydatury na fotel wojewody. Zostały nimi dwie panie - Elżbieta Rutkowska oraz wiceprezydent Opola Ewa Olszewska. Wśród osób zgłoszonych pod głosowanie nie było Leszka Pogana. W ciągu ostatniego roku opozycyjni radni Opola dwukrotnie próbowali odwołać Pogana ze stanowiska prezydenta miasta. Obecnemu wojewodzie zarzucano m.in. niegospodarność przy zarządzaniu mieniem gminy przekazanym w administrowanie prywatnym spółkom oraz zaangażowanie miasta w spółkę "Dobre Domy", co według radnych opozycji naraziło miasto na wielomilionowe straty. Na wniosek radnych opozycji sprawę działalności władz Opola bada prokuratura. Zdaniem części prominentnych działaczy opolskiego SLD, obsadzanie tak eksponowanego stanowiska przez Leszka Pogana do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości związanych z pełnieniem przez niego funkcji w samorządzie było błędem. - Jak widać, gdzie dwóch się biło, tam trzeci korzystał, skomentował wybór premiera członek opolskich władz SLD.

M.Sz.

Zrdolo: Rzeczpospolita - Opolskie

Powrot